Produkter

  • Ethylene Glycol

    Etylenglykol

    etylenglykol (etylenglykol) kallas också ”glykol”, ”1,2-etylenglykol”, förkortat EG. Den kemiska formeln (CH2OH) 2 är den enklaste diolen. Etylenglykol är färglös, luktfri och söt vätska, giftig för djur, och den dödliga dosen av människa är cirka 1,6 g / kg. Etylenglykol kan lösas upp med vatten och aceton, men dess löslighet i etrar är relativt liten. Används som lösningsmedel, frostskyddsmedel och råmaterial för syntetisk polyester. Fysikalisk egenskap...