Produkter

  • Span

    Spänna

    I.Översikt Sorbitanfettsyraester (Span) är ett nonjoniskt ytaktivt medel beträffande fettsyragrupper som den hydrofoba delen och sorbitangrupper som den hydrofila delen. Polyoxietylen (20) sorbitanfettsyraester (Tween) är ett nonjoniskt ytaktivt medel beträffande fettsyragrupper som den hydrofoba delen och sorbitanpolyetylenglykoletergrupper som den hydrofila delen. Ⅱ. Kvalitetsstandarder (Polysorbate-80 kommer att följa Standard CP2015, och andra serier kommer att följa Standard USP32) ...